Φρούτα

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Τα ακτινίδια είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί μακροχρόνια σε ψυκτικούς θαλάμους. Βεβαίως για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ορθές ...

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Οι φράουλες έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής γι’ αυτό υπόκεινται εύκολα σε αλλοιώσεις, είναι δηλαδή ένα από τα πιο ευπαθή φρούτα. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την συγκομιδή είναι η ...

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Τα σταφύλια είναι μη κλιμακτηριακά φρούτα και γι` αυτό θα πρέπει να συλλέγονται ώριμα. Η παρακολούθηση των σακχάρων κατά τη συγκομιδή είναι η ενδεδειγμένη πρακτική ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ...

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Τα ροδάκινα είναι κλιμακτηριακά φρούτα που παράγουν πολύ υψηλές ποσότητες αιθυλενίου κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλείται επιταχυνόμενη διαδικασία ωρίμανσης, η ...

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

Τα πορτοκάλια είναι μη κλιμακτηριακά φρούτα και γι` αυτό θα πρέπει να συλλέγονται μεν ώριμα αλλά έχουν τη δυνατότητα, να συλλεχθούν στο αρχικό πράσινο χρώμα της ποικιλίας τους, να αποθηκευθούν σε ...

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Τα νεκταρίνια είναι κλιμακτηριακά φρούτα που παράγουν πολύ υψηλές ποσότητες αιθυλενίου κατά τη διαδικασία της ωρίμανσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να προκαλείται επιταχυνόμενη διαδικασία ωρίμανσης, η ...

ΜΗΛΑ

ΜΗΛΑ

Τα μήλα είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί μακροχρόνια σε ψυκτικούς θαλάμους. Για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ορθές μετασυλλεκτικές ...

ΚΕΡΑΣΙΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

Τα κεράσια είναι ευαίσθητα φρούτα, τα οποία όταν συλλέγονται ή είναι εκτεθειμένα σε υψηλές θερμοκρασίες χάνουν την υγρασία τους και έτσι υποβαθμίζονται ποιοτικά. Πολλές φορές οι καλλιέργειες των ...

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ

Τα δαμάσκηνα είναι κλιμακτηριακά φρούτα, με υψηλή παραγωγή αιθυλενίου που εκλύεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους, με αποτέλεσμα τη γρήγορη ωρίμανσή τους. Βεβαίως για να ...

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

Τα βερίκοκα είναι ευπαθή φρούτα, τα οποία όταν συλλέγονται σε υψηλές θερμοκρασίες χάνουν την υγρασία τους και έτσι υποβαθμίζονται ποιοτικά. Η άμεση δυναμική πρόψυξη με προσαγωγή αέρα ψύχει τον καρπό ...

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΑΧΛΑΔΙΑ

Τα αχλάδια είναι ένα ευαίσθητο προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί μακροχρόνια σε ψυκτικούς θαλάμους. Βεβαίως για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart