Οξύκοκκος

Η επίδραση των αερίων στον αποθηκευμένο οξύκοκκο (cranberry) μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στον αποθηκευμένο οξύκοκκο (cranberry) μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε συγκεντρώσεις από 15 έως 20% βοηθά στο περιορισμό της ανάπτυξης της γκρι σήψης που προκαλείται ...

Προετοιμασία – Διαχείριση του οξύκοκκου (cranberry) πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση του οξύκοκκου (cranberry) πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους 3ο - 6ο C Υψηλή υγρασία: Επιλογή αεροψυκτήρα με λειτουργία σε μικρό εύρος διαφοράς θερμοκρασίας (ΔΤ). Χρονικό διάστημα ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης οξύκοκκου (cranberry) σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης οξύκοκκου (cranberry) σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη ψύξη και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης. Διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε μεσαία επίπεδα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας. Η αποθήκευση ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart