Φιστίκια

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κελυφωτών φιστικιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης κελυφωτών φιστικιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Χρησιμοποιείτε μεθόδους αφύγρανσης με τη δυνατότητα απόλυτης ρύθμισης της χαμηλής επιθυμητής υγρασίας. Πριν την αποθήκευση ξεραίνετε επιμελώς τα κελυφωτά φιστίκια. Καλή ανακυκλοφορία του ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κελυφωτά φιστίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κελυφωτά φιστίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του δεν τα επηρεάζει. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% (υπόλοιπη σύσταση αέρος μόνο άζωτο) στο χώρο αποθήκευσης, ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των κελυφωτών φιστικιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των κελυφωτών φιστικιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Προτείνεται θερμοκρασία αποθήκευσης στους 0ο C. Αφύγρανση: Η διαδικασία της αφύγρανσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα της απόλυτης ρύθμισης στην τιμή της χαμηλότερης ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart