Καρύδια

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα καρύδια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα καρύδια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του δεν τα επηρεάζει. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% στο χώρο αποθήκευσης, είναι αποτελεσματική στον έλεγχο των ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρυδιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρυδιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ψυκτικός θάλαμος: Οι συσκευασίες των καρυδιών να αποθηκεύονται στους ψυκτικούς θαλάμους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτές (χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κλπ). Οι ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρυδιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρυδιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Αφύγρανση με δυνατότητα απόλυτης ρύθμισης χαμηλής επιθυμητής υγρασίας. Ανακυκλοφορία του αέρα του θαλάμου με 24ωρη κάλυψη. Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα ( CO2) βοηθούν στη ...

Καρύδια – Γενικές Πληροφορίες

Καρύδια – Γενικές Πληροφορίες

14.1. Καρύδια - Γενικές Πληροφορίες 14.1.1. Εισαγωγή: Η καρυδιά (επιστ: Καρυά, Juglans) ανήκει στην οικογένεια των Καρυοειδών (Juglandaceae) με 20 είδη φυλλοβόλων δέντρων. Η καρυδιά δεν ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart