Ακτινίδια

Προετοιμασία – Διαχείριση των ακτινίδιων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των ακτινίδιων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη: Βασίζεται στη συνεχή εποπτεία με παράλληλη διαχείριση πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ...

Ακτινίδια – Γενικές Πληροφορίες

Ακτινίδια – Γενικές Πληροφορίες

2.1. Ακτινίδια - Γενικές Πληροφορίες 2.1.1. Εισαγωγή: Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος κόκκινου ή λευκού. Μοιάζει με το αμπέλι, αλλά οι κληματίδες του περιελίσσονται και αναπτύσσονται ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ακτινίδιων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ακτινίδιων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη σε θερμοκρασία 2ο έως 4οC και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος. Στα ακτινίδια που δεν έχει επουλωθεί η πληγή του ποδίσκου ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα ακτινίδια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα ακτινίδια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Τα ακτινίδια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο εξωγενές αιθυλένιο.  Μικρές ποσότητες 5-10 ppb προκαλούν «μαλάκωμα» της σάρκας τους. Διοξείδιο του άνθρακα Μέσες συγκεντρώσεις 3%-5% σε ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart