Καρπούζια

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα καρπούζια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα καρπούζια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των καρπουζιών, έχει ως  αποτέλεσμα να επισπεύδεται η απώλεια σφριγηλότητας. Επίσης δημιουργεί θάμπωμα, λέπτυνση του δέρματος και ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρπουζιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των καρπουζιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ψυκτικοί θάλαμοι: 1) Τα καρπούζια να τοποθετούνται σε συσκευασίες που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας να περνά μέσα από αυτά και να επιτυγχάνει καλύτερη ψύξη. 2)Τα καρπούζια να ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρπουζιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης καρπουζιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Όχι χαμηλότερη θερμοκρασία αποθήκευσης από 10o C. Προκαλείται αλλοίωση στο προϊόν. Τα καρπούζια που πρόκειται να αποθηκευτούν για μεγάλες χρονικές περιόδους συνίσταται να προψύχονται μεταξύ ...

Καρπούζια – Γενικές Πληροφορίες

Καρπούζια – Γενικές Πληροφορίες

13.1. Καρπούζια - Γενικές Πληροφορίες 13.1.1. Εισαγωγή: Το καρπούζι (Κίτρουλλος ο εριώδης, Citrullus lanatus) είναι φρούτο το οποίο προέρχεται από τη νότια Αφρική ενώ εμφανίζεται στα ιερογλυφικά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart