Γλυκοπατάτες

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκοπατάτων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των γλυκοπατάτων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική ψύξη: Ελέγχει σε πολλαπλά σημεία τις συνθήκες απόλυτης και ιδανικής ρύθμισης των παραμέτρων συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλάμου με πλήρη κάλυψη όλου του 24ώρου. Η Δυναμική Ψύξη ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκοπατάτων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γλυκοπατάτων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Απαραίτητη η Δυναμική Ψύξη για τη συντήρηση των γλυκοπατατών. Απομάκρυνση αιθυλενίου με χρήση κατάλληλου εξαερισμού. Αποθηκεύετε τις γλυκοπατάτες μακριά από προϊόντα που εκλύουν αιθυλένιο. ...

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες γλυκοπατάτες μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες γλυκοπατάτες μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου από 1 έως 10 ppm  επηρεάζει δυσμενώς το χρώμα και τη γεύση. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκεντρώσεις πάνω από 10% δημιουργούν απώλειες στην ποιότητα. Όζον Διασπά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart