Γογγύλια

Γογγύλια – Γενικές Πληροφορίες

Γογγύλια – Γενικές Πληροφορίες

12.1. Γογγύλια - Γενικές Πληροφορίες 12.1.1. Εισαγωγή  Τα γογγύλια  καλλιεργούνται για το διογκωμένο σαρκώδη βλαστό, ο οποίος σχηματίζεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Διακρίνονται δύο τύποι ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των γογγύλιων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των γογγύλιων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, μέχρι ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γογγύλιων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης γογγύλιων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Τα γογγύλια πρέπει να έχουν συγκομισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας που καθορίζεται με κριτήριο το μέγεθός τους και συγκομίζονται μόλις αποκτήσουν εμπορεύσιμο μέγεθος από 7 έως 10 cm. Εάν ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα γογγύλια μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα γογγύλια μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αυξάνει την αναπνοή και επιταχύνει την αποσύνθεση. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε μικρές συγκεντρώσεις, κρατά το προϊόν σε καταστολή, εμποδίζει τη δράση του ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart