Λάχανα Πακ Τσόι

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λάχανα πάκ τσόι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα λάχανα πάκ τσόι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αερίου αιθυλενίου, προκαλεί κιτρίνισμα και πτώση των φύλλων. Διοξείδιο του άνθρακα Μέση συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα 2,5% έως 6% διατηρεί το πράσινο χρώμα και ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λάχανων πάκ τσόι σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης λάχανων πάκ τσόι σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη με δυναμικά προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος. Διατηρήστε την υγρασία των ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των λάχανων πάκ τσόι πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των λάχανων πάκ τσόι πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των λαχανικών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart