Μαϊντανός

Η επίδραση των αερίων στον αποθηκευμένο μαϊντανό μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στον αποθηκευμένο μαϊντανό μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του προκαλεί κιτρίνισμα και πτώση των φύλλων. Διοξείδιο του άνθρακα Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα  5% έως 15% ή (50.000 ppm έως 150.000 ppm) βοηθά στο να διατηρηθεί το ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μαϊντανού σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μαϊντανού σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Διατηρήστε το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) σε υψηλά επίπεδα. Βοηθά στην προστασία της ποιότητας (διατηρεί το χρώμα των φύλλων και μειώνει τη φθορά τους). Απομακρύνετε το αιθυλένιο με χρήση ...

Προετοιμασία – Διαχείριση του μαϊντανού πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση του μαϊντανού πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ενισχυμένος ψυκτικός θάλαμος: Αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του για ελαφριά πρόψυξη και ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart