Μελιτζάνες

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες μελιτζάνες μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στις αποθηκευμένες μελιτζάνες μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου σε συγκεντρώσεις >1 ppm δημιουργεί αποκοπή του κάλυκα, αυξημένη φθορά και αμαύρωση της επιφάνειάς τους. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε συγκεντρώσεις ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μελιτζάνων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης μελιτζάνων σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Προψύξτε τις μελιτζάνες σε ενισχυμένο ψυκτικό θάλαμο και κατόπιν συντηρείστε στις κατάλληλες συνθήκες. Η χαμηλή θερμοκρασία προστατεύει από την ανάπτυξη διαφόρων ασθενειών μυκήτων κλπ. Μην ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των μελιτζάνων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των μελιτζάνων πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Ενισχυμένος ψυκτικός θάλαμος: Αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ψυκτικός θάλαμος συντήρησης και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του για ελαφριά πρόψυξη και ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart