Ραδίκια

Ραδίκια – Γενικές Πληροφορίες

Ραδίκια – Γενικές Πληροφορίες

37.1. Ραδίκια - Γενικές Πληροφορίες 37.1.1. Εισαγωγή  Τα ραδίκια (επιστημονική ονομασία Cichorium imtybus L.) είναι μονοετή φυτά της οικογένειας των σύνθετων (Compositae), συγγενικά με το αντίδι ...

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα ραδίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα ραδίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αιθυλενίου αυξάνει την αναπνοή, με αποτέλεσμα το κιτρίνισμα και την αποσύνθεση των φύλλων τους. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε μικρές συγκεντρώσεις, κρατά το ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ραδικιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης ραδικιών σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Μην αποθηκεύετε ραδίκια με προϊόντα που παράγουν αιθυλένιο για μεγάλες χρονικές περιόδους. (Το αιθυλένιο μπορεί να προξενήσει πτώση των φύλλων, επιταχυνόμενη αποσύνθεση και αποχρωματισμό των ...

Προετοιμασία – Διαχείριση των ραδικιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση των ραδικιών πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού: Ειδικά προψυκτήρια κατάλληλα για την πρόψυξη των ραδικιών που είναι ασυσκεύαστα αμέσως μετά τη συγκομιδή. Τα προψυκτήρια αυτά ελέγχουν ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart