Σταμναγκάθι

Η επίδραση των αερίων στο αποθηκευμένο σταμναγκάθι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Η επίδραση των αερίων στο αποθηκευμένο σταμναγκάθι μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο Η παρουσία του αυξάνει τη γήρανση. Διοξείδιο του άνθρακα Η παρουσία του σε μικρές συγκεντρώσεις, κρατά το προϊόν σε καταστολή και εμποδίζει τη  δράση του αιθυλενίου. Όζον Το όζον ...

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σταμναγκαθιού σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Σημαντικές Συμβουλές για την ιδανική απόδοση της συντήρησης σταμναγκαθιού σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Γρήγορη πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια χαμηλής ατμοσφαίρικής πίεσης-υγρού βολβού και διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας σε όλες τις φάσεις διακίνησης του ψυγμένου προϊόντος. Προψύξτε τα ...

Προετοιμασία – Διαχείριση του σταμναγκαθιού πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Προετοιμασία – Διαχείριση του σταμναγκαθιού πριν και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε Ψυκτικούς Θαλάμους (με λίγα λόγια).

Δυναμική πρόψυξη σε προψυκτήρια υψηλής αναρροφητικής ικανότητας: Ειδική μελέτη του χρόνου απορρόφησης, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας του αέρα, ώστε η ψύξη να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart