Χρήσιμες Συμβουλές

Πρόψυξη στις φράουλες και δυναμικά προψυκτήρια προσαγωγής

Πρόψυξη στις φράουλες και δυναμικά προψυκτήρια προσαγωγής

Η πρόψυξη στις φράουλες έχει αναγνωρισθεί από όλους τους διακινητές αυτής, ότι εξασφαλίζει την εμπορική επιτυχία της. Οι φράουλες έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής γι’ αυτό υπόκεινται εύκολα σε αλλοίωση, ...

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Τα ακτινίδια είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αποθηκευθεί μακροχρόνια σε ψυκτικούς θαλάμους. Βεβαίως για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ορθές ...

Υδρόψυξη (Hydrocooling)

Υδρόψυξη (Hydrocooling)

Η μέθοδος πρόψυξης με υδρόψυξη (Hydrocooling) χρησιμοποιεί κρύο νερό το οποίο προψύχει περιβρέχοντας τα προϊόντα. Τα προψυκτήρια διακρίνονται σε δύο τύπους: Εκείνα ...

Ψυκτικοί θάλαμοι φυσικής ροής-Νεφελοποιημένης ατμόσφαιρας

Ψυκτικοί θάλαμοι φυσικής ροής-Νεφελοποιημένης ατμόσφαιρας

Ψυκτικοί θάλαμοι νεφελοποιημένης ατμόσφαιρας τι είναι και που χρησιμοποιούνται; Οι ψυκτικοί θάλαμοι  νεφελοποιημένης ατμόσφαιρας ,φυσικής ροής , εφαρμόζονται σε προϊόντα με μεγάλη ευαισθησία στις ...

Ωρίμανση – Δυναμικός αποπρασινισμός αγροτικών προϊόντων

Ωρίμανση – Δυναμικός αποπρασινισμός αγροτικών προϊόντων

Τι είναι ο "Δυναμικός αποπρασινισμός-ωρίμανση" και ποία προϊόντα οφελεί; Ο δυναμικός αποπρασινισμός - ωρίμανση είναι η βελτιωμένη μέθοδος των ήδη υπαρχόντων συστημάτων αποπρασινισμού - ωρίμανσης και ...

Ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού-συνεχούς ροής νερού

Ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού-συνεχούς ροής νερού

Τι είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού και που χρησιμοποιούνται; Οι ψυκτικοί θάλαμοι χαμηλού αερισμού συνεχούς ροής νερού εφαρμόζονται σε προϊόντα με απαιτήσεις υψηλής ...

Η διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στούς ψυκτικούς θαλάμους

Η διαχείριση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στούς ψυκτικούς θαλάμους

Πώς παράγεται το διοξείδιο του άνθρακα ; Τα φρούτα και τα λαχανικά κατά τη διάρκεια της συντήρησής τους αναπνέουν με κύριο χαρακτηριστικό την έκλυση αερίων, υγρασίας και σημαντικής ποσότητας ...

Δυναμική ψύξη

Δυναμική ψύξη

Τι είναι η Δυναμική ψύξη και που εφαρμόζεται; Η Δυναμική ψύξη είναι μία τεχνική που εφαρμόζεται απαραίτητα στα προϊόντα μακροχρόνιας συντήρησης ή στα προϊόντα με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Π.χ ...

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart