Τα δαμάσκηνα είναι κλιμακτηριακά φρούτα, με υψηλή παραγωγή αιθυλενίου που εκλύεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε ψυκτικούς θαλάμους, με αποτέλεσμα τη γρήγορη ωρίμανσή τους.

Βεβαίως για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή διατήρηση της ποιότητά τους θα πρέπει να τηρούνται ορθές μετασυλλεκτικές διαδικασίες τόσο κατά τη διάρκεια συγκομιδής, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διαλογής, τυποποίησης, πρόψυξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, εμπορικής αποστολής κλπ.

Όλες αυτές οι ορθές διαδικασίες αλλά και άλλες ιδιαίτερες πληροφορίες για τα δαμάσκηνα αναφέρονται στο βιβλίο μερικές των οποίων είναι και οι εξής:

Κατά τη συγκομιδή τους τα δαμάσκηνα πρέπει να είναι άγουρα με σκληρότητα σάρκας μεγαλύτερη από 1,5kg δύναμης και με σάκχαρα λιγότερα από (16ο Bx).

Επίσης τα δαμάσκηνα πρέπει να είναι ακέραια, υγιή, καθαρά χωρίς ξένες ύλες, φύλλα ή χώματα χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, μούχλα, χωρίς προσβολές από ασθένειες και έντομα και απαλλαγμένα από κάθε ξένη γεύση και οσμή.

Μέσα σε ψυκτικούς θάλαμους δυναμικής ψύξης η επίτευξη της θερμοκρασίας με εύρος από – 0,2ο έως 0,2ο C προσδίδει τις ιδανικότερες συνθήκες συντήρησης στα προϊόντα.

Όσον αφορά την τοποθέτηση των δαμάσκηνων μέσα στον ψυκτικό θάλαμο προτείνεται:

Τα δαμάσκηνα να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μένει το κατάλληλο κενό κάτω από αυτά. (Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ομοιομορφία στη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που είναι βαρύτερο των υπολοίπων αερίων και καταλαμβάνει τα χαμηλότερα τμήματα του ψυκτικού Θαλάμου.) (Χρήση παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κλπ).

Υψηλά επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα αναστέλλουν την ωρίμανση και βοηθούν στη μακροχρόνια συντήρηση.

Τα δαμάσκηνα να αποθηκεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το επίπεδο της επάνω των κιβωτίων αποθήκευσης (συνολικά) να μην εμφανίζει εξοχές ή εσοχές και έτσι να δημιουργείται ανομοιομορφία στη ροή του ψυχρού αέρα.

Να μένει κατάλληλο κενό μεταξύ οροφής και τελικού επιπέδου αποθήκευσης. για την αποφυγή δημιουργίας παγώματος στα προϊόντα.

Για την ακόμα καλύτερη απόδοση της συντήρησης των δαμάσκηνων συνίσταται η χρήση δυναμικής πρόψυξης, η χρήση ψυκτικών θαλάμων δυναμικής ψύξης, η τοποθέτηση συσκευών όζοντος, η απαραίτητη τοποθέτηση συσκευών απορρόφησης αιθυλενίου ή καύσης αιθυλενίου και τέλος η χρήση ψυκτικών θαλάμων με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα.

Περισσότερα στο βιβλίο: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart