Δυναμική πρόψυξη με αναρρόφηση ψυχρού αέρα

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΨΥΞΗ γενικά βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σημείων τόσο στα αποθηκευμένα προϊόντα όσο και στους μηχανισμούς ψύξης. Ένα προκαθορισμένο σύνολο αυτοματοποιημένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες πρόψυξης σε όλο τον όγκο της προψυχόμενης παλέτας, μέχρι την
καρδιά του προϊόντος.

Η δυναμική πρόψυξη με αναρρόφηση ψυχρού αέρα αποτελεί την απαραίτητη διαδικασία πρόψυξης για τα προϊόντα που είναι συσκευασμένα.
Στα προψυκτήρια αναρρόφησης, ο ψυχρός αέρας διέρχεται μέσα από τον εναλλάκτη ψύξης και κινείται προς την εισαγωγή της τουρμπίνας αναρρόφησης, λόγω της δημιουργίας υποπίεσης στο διάδρομο που σχηματίζεται μεταξύ των παλετών και της τέντας που τα σκεπάζει.

Ο ψυχρός αέρας οδηγείται κατάλληλα μέσα από τα συσκευασμένα προϊόντα και αφού αφαιρέσει το αισθητό αλλά και το θερμικό φορτίο που δημιουργείται λόγω αναπνοής, οδηγείται στην εισαγωγή του εναλλάκτη, όπου αποβάλλει το σύνολο του θερμικού φορτίου.
Τέλος επαναψύχεται στην προκαθορισμένη θερμοκρασία για να συνεχίσει τον κύκλο πρόψυξης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχηματικό διάγραμμα.

Ψυκτικός θάλαμος σταφυλιών μακροχρόνιας συντήρησης και σχηματική απεικόνιση των εξαρτημάτων ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων της δυναμικής ψύξης.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΨΥΞΗ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart