Δυναμική πρόψυξη με προσαγωγή ψυχρού αέρα στα προϊόντα

Η δυναμική πρόψυξη με προσαγωγή ψυχρού αέρα αποτελεί την ιδανική διαδικασία πρόψυξης για προϊόντα που δεν έχουν συσκευασθεί. Στα προψυκτήρια προσαγωγής, ο ψυχρός αέρας προσαγάγεται από τους αεροψυκτήρες στο σχηματιζόμενο διάδρομο μεταξύ των παλετών. Ακολούθως ο αέρας αφού περάσει ανάμεσα από τα προϊόντα και αφού αφαιρέσει τόσο το αισθητό όσο και το θερμικό φορτίο λόγω αναπνοής, αναρροφάται από την εξωτερική πλευρά των παλετών και μέσω ειδικής διαμόρφωσης οδηγείται στην εισαγωγή των αεροψυκτήρων, όπου εκεί αφαιρείται το θερμικό του φορτίο. Με αυτόν τον τρόπο ο αέρας κάνοντας συνεχείς κύκλους αφαιρεί ποσά θερμότητας μειώνοντας τη θερμοκρασία του προϊόντος στην επιθυμητή θερμοκρασία πρόψυξης, όπως φαίνεται στο σχηματικό διάγραμμα.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart