Οι φράουλες έχουν υψηλό ρυθμό αναπνοής γι’ αυτό υπόκεινται εύκολα σε αλλοιώσεις, είναι δηλαδή ένα από τα πιο ευπαθή φρούτα. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την συγκομιδή είναι η φυσική καταστροφή των καρπών και η μη επαρκής προστασία του έναντι των υψηλών θερμοκρασιών λόγω καθυστέρησης της ψύξης.

Η θερμοκρασία επηρεάζει τις βιολογικές και χημικές διεργασίες μέσα στον καρπό. Όταν η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, οι αναπνευστικές διεργασίες του καρπού μειώνονται. Παράλληλα μειώνεται και η οξείδωση των υποστρωμάτων.

Έτσι έχουμε επιβράδυνση της ωρίμανσης και κατά συνέπεια παράταση του χρόνου ζωής. Η άμεση πρόψυξη σε δυναμικά προψυκτήρια στους 2 ο C και η αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους στους 0 ° C, είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των παρουσιαζόμενων προβλημάτων κατά τη μετασυλλεκτική περίοδο.

Για τη διατήρηση αυτής της ποιότητά θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα ορθές μετασυλλεκτικές διαδικασίες τόσο κατά τη διάρκεια της συγκομιδής, όσο και κατά τη διάρκεια μεταφοράς, διαλογής, τυποποίησης, πρόψυξης, αποθήκευσης, συσκευασίας, εμπορικής αποστολής κλπ.

Όλες αυτές οι ορθές διαδικασίες αλλά και άλλες ιδιαίτερες πληροφορίες για τις φράουλες αναφέρονται στο βιβλίο μερικές των οποίων είναι και οι εξής:

Οι φράουλες έχουν τη δυνατότητα να τις προψύξουμε είτε σε προψυκτήρια αναρρόφησης είτε σε προψυκτήρια προσαγωγής.

Τα προψυκτήρια αναρρόφησης εφαρμόζονται για συσκευασμένες και παλετοποιημένες φράουλες ενώ τα προψυκτήρια προσαγωγής εφαρμόζονται για φράουλες που δεν έχουν συσκευασθεί.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές από το σύνολο των προτεινόμενων συμβουλών για την καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων μέσα στα δυναμικά προψυκτήρια με προσαγωγή ψυχρού αέρα με σκοπό την αποδοτικότερη πρόψυξη.

  • Η πρόψυξη πρέπει να γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την συγκομιδή τους σε θερμοκρασία 2ο C μετρημένη στη σάρκα του καρπού.
  • Το κινητό κάλυμμα κατεύθυνσης της ροής (λωρίδες PVC) βρίσκονται δεξιά και αριστερά σε κάθε σειρά παλετών αντίστοιχα και χρησιμεύει για να εμποδίσει τον ψυχρό αέρα να περάσει παρακάμπτοντας τις παλέτες.
  • Οι οπές αερισμού των κιβωτίων με τις φράουλες να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν τη ροή των απαιτούμενων ποσοτήτων ψυχρού αέρα.

Περισσότερα στο βιβλίο: ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart