Αμύγδαλα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των αμυγδάλων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
2oC- 4oC55 - 70%10 μήνες Δεν απαιτείταιΚαμίαΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart