Φραγκόσυκα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των φραγκόσυκων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
6oC- 8oC90 - 92%2 έως 5 εβδομάδεςΑερόψυξηΧαμηλήΧαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού