Γκότζι Μπέρι

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των γκότζι μπέρι μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα
2oC- 4oC90 - 95%10-20 ημέρες
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού