Χουρμάδες

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των χουρμάδων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC82 - 87% 8-10 εβδομάδεςΑερόψυξηΜέσηΧαμηλήΠροτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart