Ιπποφαές

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης του ιπποφαούς μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα
4oC- 6oC90 - 95%2 εβδομάδες
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού