Λεμόνια

Αγγούρια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των αγγουριών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
11oC-12 oC 90 % 2 - 4 εβδομάδες Αερόψυξη Υψηλή Χαμηλή Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart