Λεμόνια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των λεμονιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
1) 10oC - 12oC
(Κιτρικό οξύ 5%-7%)
85 - 90%
1 - 4 Μήνες

-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
2) 7oC- 9oC
(Κιτρικό οξύ 8%-9%)
85 - 90%
2 – 3 Εβδομάδες
-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
3) 4oC
(Κιτρικό οξύ >10%)
85 - 90%
3 – 4 Εβδομάδες
-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart