Καλάθι

Λεμόνια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των λεμονιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
1) 10oC - 12oC
(Κιτρικό οξύ 5%-7%)
85 - 90%
1 - 4 Μήνες

-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
2) 7oC- 9oC
(Κιτρικό οξύ 8%-9%)
85 - 90%
2 – 3 Εβδομάδες
-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
3) 4oC
(Κιτρικό οξύ >10%)
85 - 90%
3 – 4 Εβδομάδες
-
Πολύ υψηλή
Πολύ χαμηλή
Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού