Λωτοί

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των λωτών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 5oC90 - 95%3 μήνες ΑερόψυξηΠολύ υψηλήΧαμηλήΠροτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού