Μπανάνες

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των μπανάνων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
13oC- 14oC85 - 90%1 έως 4 εβδομάδεςΔεν απαιτείταιΥψηλήΜεσαίαΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού