Μύρτιλα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των μύρτιλων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC90 - 95%1 έως 2 εβδομάδεςΔεν απαιτείταιΥψηλήΧαμηλήΔεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού