Νεκταρίνια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των νεκταρινιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
-0.5oC-0oC85 - 92%2 έως 6 εβδομάδεςΑερόψυξη ΜέτριαΠολύ υψηλήΠροτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού