Ρόδια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των ροδιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
6oC- 7oC85 - 90%2 έως 4
μήνες
ΑερόψυξηΠολύ χαμηλήΧαμηλήΠροτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού