Βερίκοκα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των βερίκοκων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0.5oC- 0oC90 - 92%3-6 εβδομάδες ΑερόψυξηΜέσηΜέση Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού