Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα αϊσμπεργκ μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία αιθυλενίου ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις δημιουργεί κηλίδες στο μεσαίο νεύρο των φύλλων.

Διοξείδιο του άνθρακα

Σε συγκεντρώσεις πάνω από 2% δημιουργούνται καφέ στίγματα στην επιφάνεια των φύλλων.

Όζον

Προστατεύει τα κομμένα τμήματα από το μαύρισμα.

Οξυγόνο

Συγκέντρωση σε ποσοστά από 1% έως 2% μειώνει το ρυθμό της αναπνοής και τις αρνητικές
συνέπειες του αιθυλενίου.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart