Η Εφαρμογή της Δυναμικής Ψύξης στα Ακτινίδια

 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ είναι η μέθοδος συντήρησης με ψύξη πλήρως ελεγχόμενη με πολλά αισθητήρια τόσο στον ψυκτικό θάλαμο όσο και στα αποθηκευμένα προϊόντα.
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για τα ακτινίδια
 • Αυξάνει τη χρονική διάρκεια της ψυχρής αποθήκευσης κατά 20%
 • Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ ο ψυκτικός θάλαμος είναι επισκέψιμος καθ` όλη τη διάρκεια της αποθήκευσης παρέχοντας εμπορικό πλεονέκτημα στη διακίνηση των αποθηκευμένων ακτινιδίων.
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ προστατεύει τα προϊόντα από το πάγωμα. (Στα ακτινίδια ευρισκόμενα σε ψυκτικούς θαλάμους, σε θερμοκρασία κάτω του μηδενός και συγκεκριμένα σε θερμοκρασία μικρότερη από -0,8°C, η οποία αποτελεί το κάτω όριο στη βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης (*), υπάρχει ο κίνδυνος σε πολλές περιοχές λόγω κακής κυκλοφορίας του ψυχρού αέρα, να παρουσιασθεί χαμηλότερη. Π.χ. -1°C. Η έκθεση στη θερμοκρασία αυτή για ικανό χρονικό διάστημα, τα ακτινίδια ενδέχεται να εμφανίσουν αλλοιώσεις στη μορφή τους, που ξεκινά συνήθως από την περιοχή του μίσχου και προχωρά προς το άλλο άκρο. *Σε αυτήν επιτυγχάνεται η μέγιστη μακροχρόνια αποθήκευση (-0,8°Cέως 0°C).
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ προστατεύει τα προϊόντα από αλλοιώσεις που προέρχονται από ανομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ ο έλεγχος και η ρύθμιση της θερμοκρασίας εκτός από πολλά αισθητήρια θερμοκρασίας σε όλο τον όγκο του Ψ.Θ. γίνεται και στη σάρκα των ακτινιδίων από αισθητήρια θερμοκρασίας βύθισης– διείσδυσης σε πολλά σημεία.
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ προστατεύει τα ακτινίδια από την ωρίμανση που δημιουργείται από την παρουσία αιθυλενίου, με διαρκή έλεγχο και απομάκρυνση του δημιουργούμενου αερίου με ειδικό σύστημα αεραγωγών.
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ προστατεύει τα ακτινίδια από την εμφάνιση λευκού πυρήνα, που δημιουργείται από την παρουσία αιθυλενίου. Ο λευκός πυρήνας συνίσταται στην παρουσία λευκών εγκλεισμάτων. Η διαταραχή αυτή εμφανίζεται κυρίως στα ώριμα
 • φρούτα και συνίσταται σε άσπρα μπαλώματα στους ιστούς του πυρήνα.
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ διαχειρίζεται το διοξείδιο του άνθρακα, με διαρκή έλεγχο και απομάκρυνση αυτού με ειδικό σύστημα αεραγωγών.
 • Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ προστατεύει τα ακτινίδια από την εμφάνιση του σκληρού πυρήνα. Η διαταραχή αυτή προκαλείται από την έκθεση των ακτινιδίων στο αιθυλένιο σε συγκεντρώσεις πάνω από 5 – 10 ppb και σε συνδυασμό με την παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) σε επίπεδα συγκεντρώσεων πάνω από 8%. Αποτέλεσμα είναι ο πυρήνας να μην ωριμάζει, ενώ το υπόλοιπο μέρος του καρπού να είναι μαλακό και ώριμο.
 • Τα ακτινίδια πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία -0,8°C έως 0°C, σχετική υγρασία: 92% – 97% και για χρονικό διάστημα 4 – 7 μήνες.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart