Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κελυφωτά φιστίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του δεν τα επηρεάζει.

Διοξείδιο του άνθρακα

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% (υπόλοιπη σύσταση αέρος μόνο άζωτο) στο χώρο αποθήκευσης, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στον έλεγχο των εντόμων.

Όζον

Καταστρέφει σπόρια μυκήτων.

Οξυγόνο

Η αποθήκευση σε επίπεδα οξυγόνου (Ο2) κάτω από το 1% αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική στην καθυστέρηση της τάγγισης, του μπαγιατέματος, και των άλλων συμπτωμάτων φθοράς.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού