Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα κελυφωτά φιστίκια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του δεν τα επηρεάζει.

Διοξείδιο του άνθρακα

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) σε συγκεντρώσεις πάνω από 80% (υπόλοιπη σύσταση αέρος μόνο άζωτο) στο χώρο αποθήκευσης, αποδείχθηκαν αποτελεσματικές στον έλεγχο των εντόμων.

Όζον

Καταστρέφει σπόρια μυκήτων.

Οξυγόνο

Η αποθήκευση σε επίπεδα οξυγόνου (Ο2) κάτω από το 1% αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική στην καθυστέρηση της τάγγισης, του μπαγιατέματος, και των άλλων συμπτωμάτων φθοράς.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart