Η επίδραση των αερίων στα αποθηκευμένα σταφύλια μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους.

Αιθυλένιο

Η παρουσία του με συγκέντρωση μεγαλύτερη από 10 ppm, μπορεί να είναι ένας παράγοντας (έστω και δευτερεύων) για να διαρραγούν οι ρώγες του τσαμπιού.

Διοξείδιο του άνθρακα

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε συγκεντρώσεις από 10% έως 25% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της φαιάς σήψης για χρονικό διάστημα από 4 έως 8 εβδομάδες, ανάλογα με την ποικιλία.

Όζον

Διασπά το αιθυλένιο, καταστρέφει σπόρια μυκήτων.

Οξυγόνο

Η παρουσία του αυξάνει την αναπνοή και επιταχύνει τη γήρανση.

 

Αποσπάσματα κειμένων. Περισσότερα στο βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart