Γλυκά Καλαμπόκια – Γενικές Πληροφορίες

13.1.  Γλυκά Καλαμπόκια – Γενικές Πληροφορίες

13.1.1. Εισαγωγή

Τα γλυκά καλαμπόκια ή sweet corns, όπως είναι γνωστά στις διεθνείς αγορές, συγκομίζονται όταν δεν έχουν ακόμα ωριμάσει και μπορούν να φαγωθούν ωμά σαν λαχανικό, σε αντίθεση με τα γνωστά σκληρά καλαμπόκια που συγκομίζονται όταν οι σπόροι τους είναι σκληροί και ώριμοι. Στην Ελλάδα τα γλυκά καλαμπόκια καλλιεργούνται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Στερεά Ελλάδα  και την Πελοπόννησο.

Σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στη χώρας μας, που αφορούν τα φρέσκα γλυκά καλαμπόκια και σύμφωνα με τις πληροφορίες των κυριότερων παραγωγών-διακινητών, αυτές κυμαίνονται από 6 έως 8.000 στρέμματα. Εάν  θέλουμε να προσδιορίσουμε και τον όγκο της παραγωγής, δεν έχουμε παρά να πολλαπλασιάσουμε τα καλλιεργούμενα στρέμματα με τη στρεμματική απόδοση, η οποία ανάλογα με την καλλιεργητική περίοδο αλλά και την ποικιλία, κυμαίνεται από 2.500-3.000 τεμάχια το στρέμμα. Με βάση αυτή την παραδοχή βλέπουμε ότι ο συνολικός όγκος του γλυκού καλαμποκιού στη χώρα μας διαμορφώνεται στο επίπεδο των 15-20 εκατομμυρίων τεμαχίων. Αυτή είναι μια ποσότητα που κάνει το προϊόν αυτό να καταλαμβάνει μια αξιόλογη θέση στο τομέα των φρέσκων  λαχανικών.

Οι ποικιλίες του γλυκού καλαμποκιού μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την  περιεκτικότητα σε ζάχαρη δηλαδή:

1) Παραδοσιακές ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού, που περιέχει 3% έως 5% σε ζάχαρη και

2) Νέες ποικιλίες με περιεκτικότητα 10 % σε ζάχαρη.

 

13.1.2. Δείκτες Ωριμότητας

Το γλυκό καλαμπόκι θεωρείται ώριμο για νωπή κατανάλωση, όταν οι πυρήνες τους πιεζόμενοι εμφανίζουν «γαλακτώδη» υφή και όταν η περιεκτικότητά τους σε νερό, για  μεν τις παραδοσιακές ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού είναι 70 – 75 % και για τις νέες ποικιλίες είναι 77 – 78 %.

Ένας άλλος προσδιορισμός του κατάλληλου χρόνου συγκομιδής, είναι οι δεδομένοι χρόνοι που μεσολαβούν από την σπορά έως την ωρίμανση (πίνακας) και δημοσιεύονται από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης των σπόρων, ανάλογα με την ποικιλία του γλυκού καλαμποκιού.

                                                                            

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
GSS1477 Extra Sweet (SH2) 78 – 83 ημέρες από τη σπορά
Shinerock Extra Sweet (SH2) 80 – 85 ημέρες από τη σπορά
Υellow star     67    ημέρες από τη σπορά
Hickory King White Corn 85-115 ημέρες από τη σπορά
Bloody Butcher Corn    120   ημέρες από τη σπορά
Country Gentleman     92    ημέρες από τη σπορά

 

13.1.3. Ποιοτικοί Δείκτες

Οι ποιοτικοί δείκτες προσδιορίζονται από:

  1. Το μέγεθος του καρπού, π.χ. μήκος, πλάτος και σειρές σπόρων. Παράδειγμα μεγέθους για το Shinerock Extra Sweet (SH2) είναι τα εξής: Μήκος 21 – 23 εκατοστά, διάμετρος 4,9 – 5,3 εκατοστά με 18 – 20 σειρές σπόρων.
  2. Τα φύλλα που πρέπει να παραμένουν σφιχτά και να έχουν καλή πράσινη εμφάνιση  χωρίς  ελαττώματα και  φθορές.
  3. Τα καλαμπόκια που πρέπει να έχουν φρέσκια ομοιόμορφη εμφάνιση, ομοιόμορφες και καλά γεμισμάτες σειρές.
  4. Την περιεκτικότητά σε σάκχαρα και το χρώμα του πυρήνα που πρέπει να είναι ανάλογα με την ποικιλία.

 

*Τα παραπάνω κείμενα αποτελούν αποσπάσματα από το βιβλίο μας «Λαχανικά: Μακροχρόνια Συντήρηση, τα μυστικά».

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart