Αλμύρα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης της αλμύρας μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα
2oC- 3oC 90 - 95 % 15 - 20 ημέρες
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού