Αρωματικά Φυτά

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των αρωματικών φυτών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 10oC >95% 1 - 4 εβδομάδες ανάλογα με το φυτόΑερόψυξηΑπό ελάχιστα έως υψηλή ανάλογα με το φυτόΑπό πολύ χαμηλή έως μέση ανάλογα με το φυτό Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού