Φασολάκια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των φασολάκιων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
6oC- 7oC90 – 94%10 - 15 μέρεςΑερόψυξηΜέσηΧαμηλή Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart