Καλαμπόκια Γλυκά

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των γλυκών καλαμποκιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.5oC90 - 94%3 - 8 εβδομάδεςΑερόψυξηΠολύ χαμηλήΧαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού