Κρεμμύδια φρέσκα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των φρέσκων κρεμμυδιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.2oC95%4 - 6 εβδομάδεςΑερόψυξηΧαμηλήΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού