Κρεμμύδια ξερά

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των ξερών κρεμμυδιών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0.2oC- 0.5oC72 - 76%8 - 10 μήνεςΔεν απαιτείταιΧαμηλήΠολύ Χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού