Λαχανάκια Βρυξελλών

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης στα λαχανάκια Βρυξελλών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.3oC93 - 96%1 - 2 μήνεςΑερόψυξηΥψηλήΧαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού