Μανιτάρια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης μανιταριών μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
1oC- 2oC90%7 - 10 ημέρεςΑερόψυξηΠολύ χαμηλήΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού