Ραδίκια

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης ραδίκιων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0.5oC- 1oC 95 - 98%2 - 4 εβδομάδεςVacuum cooling ή
Αερόψυξη
ΜέσηΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού