Σελινόριζα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης της σελινόριζας μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
0oC- 0.5oC94 - 96%6 - 8 μήνεςHydrocooling ή ΑερόψυξηΜέσηΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Δημιουργία Λογαριασμού
Επαναφορά Κωδικού