Τομάτες

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των τομάτων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
12oC- 14oC85%2 - 4 εβδομάδεςΑερόψυξηΥψηλήΜέση Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart