Βλίτα

Μετασυλλεκτικές Συμβουλές για τις συνθήκες αποθήκευσης των βλίτων μέσα σε Ψυκτικούς Θαλάμους.

Θερμοκρασία
Αποθήκευσης
Σχετική
Υγρασία (RH)
Χρονικό Διάστημα Πρόψυξη Ευαισθησία στο
Αιθυλένιο
Παραγωγή Αιθυλενίου Ελεγχόμενη Ατμόσφαιρα
1oC- 2oC 90 - 92%10 - 14 ημέρεςVacuum cooling ή
Αερόψυξη
ΜέσηΠολύ χαμηλή Δεν προτείνεται
Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart