Μετασυλλεκτική Διαχείριση στα Μπρόκολα

🥦Μπρόκολο
Μετασυλλεκτική Διαχείριση
Σας συμβουλεύουμε:
🥦Τα μπρόκολα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο αιθυλένιο. Τα συμπτώματα που προκαλούνται είναι το κιτρίνισμα και η μείωση της διάρκειας ζωής. (Σε μπρόκολα σε έκθεση 2 ppm αιθυλενίου, μειώνεται η διάρκεια ζωής κατά 50%).
🥦Απαραίτητη η εφαρμογή ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ
🥦Για την επιτυχημένη αποθήκευση των μπρόκολων συνιστάται η πρόψυξή στους 3- 5 °C των ανθοκεφαλών αμέσως μετά τη συγκομιδή στον αγρό και πριν την αποθήκευσή τους.
🥦Προστατέψτε τα μπρόκολα αφήνοντας τα εξωτερικά φύλλα. (Αυτά απομακρύνονται λίγο πριν την συσκευασία τους ή την εμπορική διάθεσή τους).
🥦Η εμφάνιση των μπρόκολων βελτιώνεται απομακρύνοντας τα κατεστραμμένα, άρρωστα, νεκρά, ή αποχρωματισμένα φυτικά τμήματα.
🥦Η τοποθέτηση των μπρόκολων στα κιβώτια συλλογής (κλούβες) πρέπει να γίνεται με προσοχή και με προσεκτικές κινήσεις.
🥦Συνιστάται μετά τη συγκομιδή και κατά την αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάμους, οι ανθοκεφαλές να συσκευάζονται σε διάτρητες ή ημιπερατές μεμβράνες για τον περιορισμό της απώλειας νερού.
🥦Συνιστάται η χρήση τριμμένου ή λεπιδωτού πάγου στη συσκευασία των μπρόκολων κατά τη διάρκεια της εμπορικής αποστολής τους.
🥦Τα μπρόκολα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία αποθήκευσης: -0,3°C έως 0,5°C, σχετική υγρασία από 90% έως 95% και για χρονικό διάστημα αποθήκευσης για 2 – 3 μήνες.

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart