Μετασυλλεκτική Διαχείριση στα Ρόδια

Ρόδια
Μετασυλλεκτική διαχείριση
Σας συμβουλεύουμε:
📍Η συγκομιδή των ροδιών πρέπει να γίνεται χωρίς να υπάρχει υγρασία στην επιφάνειά τους. (Η υγρασία στα ρόδια προωθεί μολύνσεις από μύκητες, που μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον φθορές).
📍Τα ρόδια καλό είναι να συγκομίζονται με ειδικά ψαλίδια κόβοντας τον ποδίσκο από τη βάση έτσι ώστε οι καρποί να μην τραυματίζονται μεταξύ τους.
📍Για την επιτυχημένη συντήρηση σε ψυκτικούς θαλάμους για μεγάλη χρονική περίοδο οι καρποί πρέπει να πλένονται με νερό, να στεγνώνονται πολύ καλά με αέρα ( προσοχή στην υγρασία της κορώνας), να απολυμαίνονται με εγκεκριμένα σκευάσματα, να κερώνονται και να ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος, το χρώμα και το βάρος.
📍Η διατήρηση του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2)κατά την συντήρηση μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους σε επίπεδα ~10% βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας.
📍Μετασυλλεκτική απεντόμωση με τη χρήση ψύξης.
📍Προτείνεται η χρήση σακούλας τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
📍Παρακολούθηση των σακχάρων κατά τη συγκομιδή.
Απολύμανση των ψυκτικών θαλάμων πριν τη χρήση τους.
📍Η Θερμοκρασία αποθήκευσης των ροδιών προτείνεται να κυμαίνεται από 6o C έως 7o C, η σχετική υγρασία 85% – 90% και το χρονικό διάστημα αποθήκευσης 2 έως 4 μήνες

Isofruit
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart